Show bigsmall map
1

year
in Kontakt

Inspecta Estonia OÜ

Teaduspargi 8, Tallinn, Harju, 12618

estonia@inspecta.com

http://www.inspecta.ee

6599470

About company

Ekspertiisid, hindamised
Elektritööd
Koolitus
Mõõteseadmed ja -tööd
nspecta Estonia OÜ on eraõiguslik äriühing, kelle ainuosa omanikuks on ACTA Group KIWA.
Praegune ettevõtte võttis oma nime OÜ Tehnokontrollikeskus ja Inspecta Estonia OÜ ühinemisel ja on nende
ettevõtete õigusjärglane.
Meie põhijoonteks on kliendikesksus, kliendi vajaduste ja ootuste täitmine ning vastutulelik teenindus, mida tagab
asjatundlik ja motiveeritud personal ning iga töötaja iseseisev ja vastutustundlik tegevus.
Juhindume oma tegevuses teenuste osutamises ja kvaliteedijuhtimissüsteemi korraldamises Eesti Vabariigi õigusaktidest,
EL direktiividest ning standarditest EVS-EN ISO 9001, EVS-EN ISO/IEC 17024, EVS-EN ISO/IEC 17025, EVS-EN ISO/IEC
17020, EVS-EN ISO/IEC 17065 ja EVS-EN ISO/IEC 17021.
Meie eesmärgiks on järjekindlalt tagada oma tegevusvaldkonnas osutatavate teenuste ühtlaselt kõrge kvaliteet ja
vastavus kõikidele kliendi- ja asjakohastele regulatiivsetele nõuetele.
Vastavushindamine
Euroopa Liidu teavitatud asutus (nr 1336) vastavalt direktiividele 2014/68/E (surveseadmed PED), 2014/29/EL (lihtsad
surveanumad), 2014/33/EL (liftid), 2009/142 EC (gaasiseadmed), 2010/35/EU (transporditavad surveseadmed ADR),
2014/35/EL (madalpinge seadmed LVD), 201/30/EL (elektromagneetiline ühilduvus EMÜ, EML, EMC), ehitustoodete
määrus nr 305/2011.
Sertifitseerimine
Surve-, tõste- ja gaasiseadmete ning ehitustoodete sertifitseerimine. Keevitustööde kvaliteedisüsteemide
sertifitseerimine (EVS-EN ISO 3834), kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifitseerimine (EVS-EN ISO 9001),
keskkonnajuhtimissüsteemid (EVS-EN ISO 14001).
Metallkonstruktsioonide sertifitseerimine (EVS-EN 1090)
Keevitajate atesteerimine/sertifitseerimine
EVS-EN 287-1, EVS_EN 14732 ja muud keevitajate atesteerimise/sertifitseerimise standardid.
Keevitusprotseduuride heakskiitmine
EVS-EN ISO 15614-1 ja muud protseduuri heakskiitmise standardid

6599470 Tel

659 9420 seadmekontrolliosakonna juhataja

659 9477 seadmekontrolliosakonna peaekspert

659 9474 seadmekontrolliosakonna eksperdid

659 9428 vastavushindamise osakonna juhataja

659 9476 vastavushindamise osakonna tehnika

688 8896 pädevuseksam

445 9788 Suur-Jõe 60 80010 Pärnu

742 7113 tehnikavaldkonna peaekspert

742 4744 elektrivaldkonna ekspert

612 9500 juhataja

612 9538 juhaekspert-assistet

612 9512 juhataja

612 9511 defektoskopistid

612 9506 peaekspert

estonia@inspecta.com

Esmaspäev: 9:00 - 16:00
Teisipäev: 9:00 - 16:00
Kolmapäev: 9:00 - 16:00
Neljapäev: 9:00 - 16:00
Reede: 9:00 - 16:00

Keywords

metallkonstruktsioonide sertifitseerimine, keevitajate atesteerimine, keevitajate sertifitseerimine, keevitusprotseduuride, atesteerimine, keevitusprotseduuride sertifitseerimine, keevitusprotsesside heakskiitmine, keevitusõmbluste, mittepurustav katsetamine, pädevuseksam, personali sertifitseerimine, mõõteriistade kalibreerimine, mõõteriistade, taatlemine, elektrilised mõõtmised, elektrilised katsetused, kaitseklappide katsetamine, surveseadmete audit, surveseadmete tehniline kontroll, masinate audit, masinate tehniline kontroll, liftide audit, liftide tehniline kontroll, köisteede audit, köisteede tehniline kontroll, gaasipaigaldiste audit, gaasipaigaldiste tehniline kontroll, elektripaigaldiste, audit, elektripaigaldiste tehniline kontroll, eskalaatori audit, eskalaatori tehniline kontroll, travelaatori audit, travelaatori, tehniline kontroll, surveseadmete vastavushindamine, lihtsate surveanumate vastavushindamine, liftide, vastavushindamine, gaasiseadmete vastavushindamine, transporditavate surveseadmete vastavushindamine, madalpingeseadmete vastavushindamine LVD, elektromagneetilise ühilduvuse vastavushindamine EMÜ, EMC, ehitustoodete vastavushindamine, surveseadmete sertifitseerimine, tõsteseadmete sertifitseerimine, gaasiseadmete, sertifitseerimine, ehitustoodete sertifitseerimine, keevitustööde kvaliteedisüsteemide sertifitseerimine, kvaliteedisüsteemide sertifitseerimine, täiendkoolitused, elektriseadmete üldohutustehnilised ja tüübikatsed, eriotstarbelised katsed elektripaigaldistes, uksekäigu katse (EN 1191), tehnokontrollikeskus, uste suitsupidavuse katse, EN 1634-3, digiröntgen, metallide analüüs, purustav katsetamine, digitaalne radiograafia, eramute elektripaigaldiste, eramute elektripaigaldiste tehniline kontroll