Show bigsmall map
1

year
in Kontakt

Viimsi Keevitus AS

Kaluri tee 13, Tallinn, Harjumaa, 74001

viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee

http://www.viimsikeevitus.ee

6090343

About company

AS Viimsi Keevitus on loodud aastal 1994. Meie partnerid iseloomustavad meid kui koostööaldist kvaliteetset teenust pakkuvat ettevõtet. Edukuse on taganud professionaalne personal, maksimaalne kliendikesksus ning optimaalne kvaliteedi ja hinna suhe.
AS Viimsi Keevituse peamised tegevusalad võime liigitada kolme valdkonda, milleks on:
* Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrkude ehitus
* Veevarustuse ja kanalisatsiooni sisevõrkude ehitus
* Sisemised küttesüsteemid (santehnilised tööd, katlamajad, küttesüsteemid)

6090343 Tel

6090330 faks

viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee

Keywords

ehitustööd, sanitaartehnilised tööd, torutööd, veetorustike, küttetorustike vahetus, paigaldus, kanalisatsioonitorude vahetus, montaaž, veesüsteemide, küttesüsteemide paigaldamine, kanalisatsioonisüsteemide paigaldamine, põrandakütte soojussõlmede paigaldamine, vesipõrandakütte paigaldamine, põrandaalused süsteemid, sisetrasside ja välistrasside rajamine, ehitamine, drenaažitööd, katlamajade ehitamine, soojusseadmed, veevarustuse ja kanalisatsiooni välistrassid ja sisevõrgud, küttesüsteemide ehitus ja rekonstrueerimine