Näita kaarti suureltväikselt
1

aasta
Kontaktis

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Pärnu osakond

Roheline 64, Pärnu, Pärnu, 80010

parnu@klab.ee

http://www.klab.ee

4434210

Firmast

Pakume keskkonna, toodete ja materjalide laboratoorsete uuringutega seotud teenuseid, täppis- ja mudeluuringuid keskkonnaprobleemide põhjuste väljaselgitamiseks ja seisundi määratlemiseks. Nõustame laboratoorseid analüüse ja kompleksuuringuid vajavates küsimustes. Meie laborid asuvad Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

4434210 Tel

4434204 Faks

parnu@klab.ee

Esmaspäev: 8:30 - 16:00
Teisipäev: 8:30 - 16:00
Kolmapäev: 8:30 - 16:00
Neljapäev: 8:30 - 16:00
Reede: 8:30 - 16:00

Märksõnad

Keskkonnauuringud, vee, pinnase, õhu analüüsid, Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs, toiduainete analüüsid, Mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused, Geotehnilised katsed, Geotehnikalaboris pinnaseproovide, veeproovide, kütuseproovide ja õhuproovide võtmine, Proovide võtmine keskkonnauuringuteks, Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks, Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate sertifitseerimiseks, Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused, Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid, Heitvee ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine, Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit, Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine heitvee valdkonnas, Õhu uuringud, välisõhu, emissioonigaaside, Osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside, Inspekteerimine, Toodete sertifitseerimine vedelkütuste ja tulekustutusainete valdkonnas, Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused, keemia- ning füüsika-alased konsultatsioonid, Ekspertiisid, heitvee uuringud, jäätmete analüüsid, Joogivee uuringud, keskkonnaauditeerimine, keskkonnaekspertiis, Keskkonnakaitse, keskkonnamõjude hindamine ja audit, Koolitus ja konsultatsioonid, keskkonnauuringud, Kütuse analüüsid, laboratooriumid, laboratoorsed analüüsid, Pinnaseuuringud, pinnavee uuringud, põhjavee uuringud, Põhjaveereostuseuuringud ja pinnasereostuseuuringud, õhusaastatuse uuringud, Veekvaliteedi hindamine, joogivee kvaliteedi kontroll, Alkoholi analüüs, toiduainete uuringud, Keemilised analüüsid veest, õhust, pinnasest, Toiduainetest, kütusest proovide võtmine analüüsiks, Vooluhulkade mõõtmine, mikrobioloogilised uuringud, Ehitusgeoloogilised uuringud