Näita kaarti suureltväikselt
1

aasta
Kontaktis

Keskkond ja Parnerid OÜ

Vasara 50, Tartu, Tartu, 50113

info@mahutid.ee

http://mahutid.ee

7330350

Firmast

Reovee kompaktpuhastite maaletoomine ja müük. Lisaks torustike ja reovee puhastite projekteerimine.

7330350 Tel

info@mahutid.ee

Märksõnad

Vee- ja kanalisatsioonitorustikud, Reoveepumplad, Sadeveesüsteemid, Kuivendussüsteemid, Reoveepuhastid (eramud, külad, asulad, tööstused), Torustike hüdrauliline modelleerimine, Veetöötlusjaamad, Tasuvusanalüüsid, Platside, parklate vertikaalplaneeringud, Hüdrotehniliste rajatiste elektri tugevvoolu- ja nõrkvoolupaigaldised ning ka automaatikasüsteemid, Projekteerimistööde projektijuhtimine, Klientide nõustamine vee-erikasutusloa koostamisel, Heit- ja reoveeuuringud koos reostuskoormus analüüsidega, Reoveepuhastute opereerimine ja optimeerimine, Reoveepuhastite tehnoloogiliste seadmete valik, Reoveepuhastite seadistamine, Vesiehitiste ehituseelarvestamine, Ehituspakkumustele hinnangu andmine, Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitusprojekti ekspertiis, Vee- ja kanalisatsioonirajatiste audit, Reoveepuhastite ehitus, Septikute paigaldus, Pumpade ja segurite paigaldus, Mudatöötlusseadmete paigaldus, Tehnoloogiliste torustike ehitus, Reoveepuhasti tehnoloogiliste seadmete juhtautomaatika koostamine koos paigaldusega, Reoveepuhastite hooldus