Näita kaarti suureltväikselt
1

aasta
Kontaktis

Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond

Marja 4D, Tallinn, Harjumaa, 10617

611 2928

Firmast

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ (EKUK) on Eesti juhtiv laboriuuringuid pakkuv ettevõte. Teeme füüsikalisi ja keemilisi laborianalüüse ning geotehnilisi uuringuid. EKUK klientideks on nii eraettevõtted, üksikisikud kui riiklikud institutsioonid.EKUK on riigi poolt määratud toidu-, toidutoorme- ja alkoholianalüüside volitatud laboriks ning pinna-, põhja-, mere-, reo- ja heitvee ning reoveesette referentlaboriks. EKUK pakub väga laias valikus keemilisi ja füüsikalisi analüüse ning seotud teenuseid.

6112928 Tel

6112901 Faks

Märksõnad

Keskkonnauuringud – vee, pinnase, õhu analüüsid.
Toorme ja toodangu laboratoorne analüüs – toiduainete analüüsid, mikrobioloogilised uuringud ja tolliteenused.
Geotehnilised katsed geotehnikalaboris ning pinnase-, vee-, kütuse- ja õhuproovide võtmine.
Proovide võtmine keskkonnauuringuteks.
Proovide võtmine vedelkütuste kvaliteedinäitajate kontrolliks ja sertifitseerimiseks. Naftasaaduste ja vedelkütuste mahumõõtmised ning muud tolliteenused. Naftasaaduste ja vedelkütuste analüüsid. Heit- ja pinnavee vooluhulkade mõõtmine.
Keskkonnaprojektide koordineerimine, keskkonnauuringud, keskkonnamõjude hindamine ja keskkonnaaudit.
Laboritevaheliste võrdluskatsete korraldamine heitvee valdkonnas.
Õhu uuringud – välisõhu, emissioonigaaside, osoonikihti kahjustavate ainete ja fluoreeritud kasvuhoonegaaside inspekteerimine.
Toodete sertifitseerimine vedelkütuste ja tulekustutusainete valdkonnas.
Mitmesugused keskkonna-, keemia- ning füüsika-alased koolitused ja konsultatsioonid. ekspertiisid, heitvee uuringud, jäätmete analüüsid, joogivee uuringud, keskkonnaauditeerimine, keskkonnaekspertiis, keskkonnakaitse, keskkonnamõjude hindamine ja audit, koolitus ja konsultatsioonid, keskkonnauuringud, kütuse analüüsid, laboratooriumid, laboratoorsed analüüsid, pinnaseuuringud, pinnavee uuringud, põhjavee uuringud, põhjavee- ja pinnasereostuseuuringud, õhusaastatuse uuringud, veekvaliteedi hindamine, joogivee kvaliteedi kontroll, alkoholi analüüs, toiduainete uuringud, keemilised analüüsid veest, õhust, pinnasest, toiduainetest, kütusest proovide võtmine analüüsiks, vooluhulkade mõõtmine, mikrobioloogilised uuringud, ehitusgeoloogilised uuringud