Näita kaarti suureltväikselt
1

aasta
Kontaktis

Eesti Taimekasvatuse Instituut

J. Aamisepa, 1, Jõgeva, Jõgeva alevik, Jõgeva, 48309

info@etki.ee

http://www.etki.ee

7766901

Firmast

Eesti Taimekasvatuse Instituut on alates 1. juulist 2013.a. Maaeluministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus. Instituut on moodustatud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ümberkorraldamise tulemusena, jätkates mõlema instituudi tegevusi ja pikaajalisi traditsioone põllumajanduskultuuride sordiaretuse ning agrotehnoloogia alaste uuringute valdkonnas.
Instituudi teadus- ja arendustegevuse eesmärgiks on toetada põllumajandustootmise efektiivsust ja konkurentsivõimet, vähendada põllumajanduse keskkonnamõju ja aidata kaasa elurikkuse säilitamisele.
Instituudi rakendus- ja alusuuringud hõlmavad põllumajanduskultuuride keskkonnasõbralikke ja efektiivseid agrotehnoloogiaid, põllumajanduskultuuride sordiaretuse ja agrotehnoloogiate mõju saagikusele ja saagi kvaliteedile, samuti taimekaitset, taimetervist ja väetamist.
Eesti oludesse sobivate sortide olemasolu kindlustamiseks aretab Instituut uusi põllumajanduskultuuride sorte, tagab sortide säilitusaretuse ning geneetiliste ressursside säilitamise ja uurimise. Kõrgpaljundus- ja sertifitseeritud seemnete tootmine ning turustamine kindlustavad sortide kättesaadavuse Eestis ja teistes sarnastes klimaatilistes tingimustes asuvatele põllumeestele.
Teadusuuringute efektiivsuse ja kõrge teadustaseme tagamiseks teeb Instituut koostööd Eesti ja välisriikide ülikoolide ning teadus- ja arendusasutustega.
Instituudi taimekasvatuse alane teaduslik ekspertiis on oluliseks toeks nõuandesüsteemile, õigusloomele ja riiklikule järelevalvele.
Tihe koostöö põllumajandustootjate ja ettevõtjatega tagab teadustulemuste rakendatavuse ning kiire jõudmise praktikasse.

7766901 Tel

info@etki.ee

Esmaspäev: 8:00 - 17:00
Teisipäev: 8:00 - 17:00
Kolmapäev: 8:00 - 17:00
Neljapäev: 8:00 - 17:00
Reede: 8:00 - 17:00

Märksõnad

Põllukultuuride sordiaretus, algseemnekasvatus, kõrgpaljundusseemnete müük, teraviljaseemned, heinaseemned, köögiviljaseemned, seemnekartul, agrotehnika täiendamine, põllumajandusteadus, rakendusteadus, alusuuringud