Näita kaarti suureltväikselt
1

aasta
Kontaktis

Arheoloogia ja Ehitusajaloo Grupp AEG MTÜ

Lutsu, 16, Tartu linn, Tartu vallasisene linn, Tartu, 51006

tiit.kusnets@gmail.com

http://www.mtyaeg.ee

5166710

Firmast

Mittetulundusühingu Arheoloogia ja ehitusajaloo grupp AEG eesmärgiks on teadusuuringud ja arheoloogiliste uurimistööde tulemuste tutvustamine laiemale avalikkusele. Koos kolleegidega Eestist ja välismaalt on MTÜ AEG korraldanud rahvusvahelist keskaegse linna uurijate seminari "The Medieval Town in the Baltic: Hanseatic History and Archaeology". Seminaridel peetud ettekanded on ilmunud kahes samanimelises kogumikus. MTÜ AEG välitööde esmaste tulemuste kohta on arheoloogiliste kaevamiste ajal jagatud teavet nii ajakirjanduse ja muu massiteabe kaudu kui ka kaevendi kõrval paiknevate mitmesuguste infotahvlite abil.

Kõrvuti teadusüritustega on arheoloogilistel väljakaevamistel osalenud õpilastele ning üliõpilastele korraldatud erinevatel teemadel ekskursioone, loenguid ja näitusekülastusi. Aastate vältel on MTÜ AEG poolt korraldatud väljakaevamistel osalenud sadu õpilasi, kelle hulgast käesolevaks ajaks on sirgunud ja sirgumas mitmeid noori arheolooge.

Olulisel kohal MTÜ AEG tegevuses on uute uurimismeetodite järjekindel rakendamine praktikas. Eelnevatel aastatel on tähelepanu all olnud digitaalne 3D modelleerimine ja georadari (GPR) kasutamine kultuurikihi ja maapinnas peituvate rajatiste uurimisel. MTÜ AEG arheoloogid on osalenud vastavaid teemasid käsitlevatel teaduskonverentsidel, pidanud ettekandeid ja loenguid ning publitseerinud vastavasisulisi teadusartikleid.

5166710 Tel

tiit.kusnets@gmail.com

Esmaspäev: 9:00 - 17:00
Teisipäev: 9:00 - 17:00
Kolmapäev: 9:00 - 17:00
Neljapäev: 9:00 - 17:00
Reede: 9:00 - 17:00

Tegevusalad

Märksõnad

Arheoloogiliste muististe väljaselgitamine ja uurimine, arheoloogilised konsultatsioonid, ehitusajalooliste muististe väljaselgitamine ja uurimine, konsultatsioonid, arheoloogilised väljakaevamised, ehitusajaloolised muistised, arheoloogia, ajalugu, väljakaevamised