Показать большуюмаленькую карту
1

год
с Контактом

Fertil AS

Peterburi tee 2A, Tallinn, Harjumaa, 11415

info@fertil.ee

http://www.fertil.ee

6215392

О фирме

6215392 Tel

6211259 Faks

5184444 GSM Hr Timo Tulve

5104192 GSM Hr Lauri Tulve

5057618 GSM Pr Tiiu Saks

info@fertil.ee

Поисковые слова

Kanalisatsiooniseadmete valmistamine ja müük:, Mahutid, reoveemahutid, tuletõrjevee mahutid, settemahutid, vihmavee mahutid, kütteõlimahutid, Septikud, reoveepuhastid, biopuhastid, imbväljakud, Õlipüüdurid, rasvapüüdurid, liiva-mudapüüdurid, Pumbad, pumplad, Vihmavee kogumine, vihmavee taaskasutus, vihmavee immutamine, Kaevud, kanalisatsioonikaevud, kontroll- ja restkaevud, veemõõtjakaevud, imbkaevud, eralduskaevud, siibrikaevud, saunakaevud, Klaasplastist tooted.