Показать большуюмаленькую карту
1

год
с Контактом

Jõhvi Aura OÜ

Keskväljak 9, Jõhvi, Ida-Virumaa, 41531

info@johviaura.ee

https://www.1182.ee/johvi-aura-ou

3370492

О фирме

Raamatupidamisteenused, aastaaruannete koostamine, äriregistri dokumentide vormistamine, finantskonsultatsioonid

3370492 Tel

info@johviaura.ee

Esmaspäev: 9:00 - 17:00
Teisipäev: 9:00 - 17:00
Kolmapäev: 9:00 - 17:00
Neljapäev: 9:00 - 17:00
Reede: 9:00 - 17:00

Поисковые слова

raamatupidamisteenused, aastaaruannete koostamine, finantskonsultatsioonid, raamatupidamine, avalik sektor, äriplaanide koostamine, eesti finantsaruandluse standard, palga deklareerimine, online raamatupidamine, tulu deklareerimine 2018, kaartide infosüsteem, eesti idufirmad, erisoodustuse maksustamine, maksud 2020, dividendide tulumaks 2018, majandusaasta aruande esitamise tähtaeg 2019, siirdehinnad, raamatupidamise seadus, kapitalirendi kajastamine, elektrimaterjalide müük, läti õlu, läti õlu mikroettevõtja, avalik, käibemaks 2019, firmad, sisendkäibemaksu tagastamine, sündmused eestis, väikeettevõtja majandusaasta aruanne, palgalipik, aktsiisimäärad, maksuameti kontroll, pensionid 2019, raamatupidamise seadus 2018, eesti sõnastik, eesti firmad, maksud eestis, oü likvideerimine, bilanssi koostamine, bilanssi koostamine tulumaksuseadus 2018 seletuskiri, tulumaks dividendidelt 2017, online suhtlus, nõustamine, sotsiaalmaks 2017, audiitorid, aastaaruande esitamise tähtaeg 2018, arvestuspõhimõtted näidis, tõll, kodukontori kulud, raamatupidamise toimkonna juhendid, raamatupidamine ee, tulumaksu tagastamine 2017, sünnitushüvitis, oü raamatupidamine, juhatuse liikme tasu maksud, käibemaksu arvestamine, e raamatupidamine oü, uus tulumaksuseadus, tutvused eestis, roheline kontor, tulumaksuvaba miinimumi avalduse näidis, firma otsing, likvideerimismenetlus, raamatupidamise koolitus, käibekapitali juhtimine, likvideerija, ettevõtja maksud, tegevusaruanne näidis, finantsinstrumendid, eesti tulumaks, maksunõustamine, raamatupidamise koolitused, töötasuarvestus, raamatupidamise teenus, tippjuhtide kompetentsikeskus, avaldus tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks, juhatuse liikme töötasu, saneerimine, lõpparve maksmine, revisjon, juhtimisarvestus, ravikindlustuse tekkimine, isapuhkuse taotlemine, audiitorkontroll, palgata puhkus ja sotsiaalmaks, lõpparve maksmine 2019, majandusarvestus, põhivara müük, isapuhkuse arvutamine, ostureskontro, käsundusleping tulumaksuvaba miinimum, ekspordi käibemaks, puhkusepäevade arvutamine, dividendide maksmine, pärandi maksustamine, firma nimed, ülekurss bilansis, käibemaksu arvutamine excelis, maamüük, pärandvara müük